referencer

 

 

domicil i København

Der er i udformningen taget stort hensyn til, at de enkelte udviklings-afdelinger i virksomheden skal være så sikret, at der trygt og uhindret kan forskes, selvom der er gæster i huset, og alle offentlige arealer som reception, kantine, mødelokaler og undervisning er således placeret i stueplan. Huset opføres som bæredygtigt byggeri – bl.a. er taget delvist belagt med solceller.

 

domicil

Det nye domicil opføres som et bæredygtigt byggeri, der tager hensyn til den løbende driftsøkonomi, økologi og minimering af CO2-udslip. Domicilets grønne profil understreges yderligere ved, at taget er belagt med græs, som bl.a. har til formål at regulere regnvandet. Bygningen overholder det nyeste Bygnings-reglement (BR 10), men der arbejdes efter at nå BR 15.

 

Handelsbanken
I 2007 flyttede Handelsbanken ca. 150 medarbejdere fra hovedkontoret i Amaliegade i København til nyopført kontorhus på Havneholmen. Et par år efter åbnede man i Aalborg Syd en ny afdeling for ca. 15 medarbejdere. Af helt aktuelle opgaver pågår for tiden en større renovering af bankens kontorbygning i Aarhus, hvorfor ca. 25 medarbejdere midlertidigt er flyttet ind i andre lokaler andetsteds i byen; medarbejderne forventes i løbet af 2012 at kunne flytte tilbage til de totalt nyistandsatte lokaler.

 

BDO
I 2008 flyttede BDO København sine ca. 140 medarbejdere til et nyopført kontorhus på havnefronten, og i 2010 flyttede ca. 130 medarbejdere ind i et nymoderniseret domicil på havnefronten i Aarhus. På den tidligere eternitgrund i Aalborg opføres der i øjeblikket nyt kontorhus til ca. 70 medarbejdere, som forventes at kunne flytte ind i det nye hus 2012.

 

ABB
ABB afhændede sit mangeårige hovedkontor i Odense og flyttede i 2005 til nyopført domicil i Tietgenbyen i Odense med ca. 150 medarbejdere.

 

Bravida
Bravida udbyggede i 2004 afdelingen i Holstebro og opførte året efter nyt og tidssvarende domicil i Aalborg. Omstruktureringen berørte ca. 40 medar-bejdere hvert sted.

 

kepro